خانه هوشمند » نصب راه اندازی محصولات ریل اسمارت

نصب راه اندازی محصولات ریل اسمارت

نصب راه اندازی محصولات هوشمند می‌تواند مستقیما توسط مصرف کننده انجام شود(رایگان!)، همچنین درصورت درخواست مصرف‌کننده؛ تامین، نصب و راه‌اندازی توسط فرد یا گروه ارسالی(غیر رایگان)، قابل انجام است.

خدمات کامل نصب و راه اندازی محصولات ریل اسمارت

باتوجه به شرایط واهداف استفاده، راه‌اندازی محصولاتی مانند DVR یا XVR نیازمند محصولات مکمکل دیگری باشد.
به‌عنوان مثال؛ سوکت، فیش، چسب، سیم برق، آداپتور.

دراین سطح از خدمات، محصولات مکمکل توسط نیروی نصب تامین خواهد شد.